За проекта

Демографското стареене се ускорява. През 2020 г., населението в ЕС-27 над 65 г. ще бъде 103 милиона, а тези над 80 г. ще добавят още 30 милиона (DG ECFIN/Ageing Report 2012). Рискът от бедност нараства с напредването на възрастта и е много по-висок сред жените. Рисковете от социално изключване и граждани, които не могат да си позволят основни стоки и услуги, са подсилени от застаряването на населението, повишаващата се комплексност на пазара и поради това, че някои хора нямат възможност, нито способност да овладеят цифровата среда. Настоящият контекст може също да изостри положението на уязвимите потребители в неравностойно положение, като например възрастните хора, които срещат трудности при достъпа, разбирането на информация и намирането на подходящи продукти и услуги на пазара (Европейска програма за потребителите, 2012 г.)

Съвместното потребление нараства в целия свят, чрез използването на технологични мрежи, за да се направи повече с по-малко, чрез наемане, отпускане на заеми, обмен, бартер или споделяне на продукти до доскоро невъобразимо ниво. Разпространението на платформи за съвместна консумация я подкрепи, като повече от половината от всички граждани на ЕС знаят за споделената икономика и един от шестима вече я използва (Евробарометър, 2016).

Съвместната консумация представлява новаторско допълнение към производствената икономика под формата на икономика, основана на използване, която предлага икономически, социални и екологични ползи и изход от икономическата и финансова криза (Collaborative or participatory consumption: a sustainable model for the 21st century, European Economic and Social Committee, 2014). Съвместната консумация насърчава кооперативните ценности и солидарност на практика, което води до по-екологично поведение по отношение на жизнения цикъл на стоките, които хората използват. Съвместната консумация също така предоставя възможност за най-уязвимите групи, които изпитват икономически затруднения (Collaborative or participatory consumption: a sustainable model for the 21st century. European Economic and Social Committee. 2014).

Проекта COL-SUMERS стартира с основната цел да повиши компетенциите (нагласи, умения, знания) на възрастните хора над 60 години, за това как да се използва съвместното потребление, чрез новаторска програма за обучение.