Language: United Kingdom Greek Romanian Bulgarian Slovenian Spanish

Възрастните хора също могат да се възползват от икономиката на споделянето

Европа застарява и възрастовата структура се променя много бързо. България не прави изключение – продължителността на живота се увеличава и делът на хората над 65 години се увеличава.

Сега трябва да се адаптираме към промените в демографската картина, също с помощта на инициативи, подпомагани от ЕС. Проектът COL-SUMERS е точно това, тъй като ще подготви иновативни програми за обучение в партньорство със седем организации от Румъния, България, Гърция, Испания и Словения, с цел повишаване на компетентностите на възрастните хора как да се възползват от икономиката на споделяне.

Комисията и Европейският съвет признават, че въздействието на демографското стареене върху европейските социални модели изисква силна реакция, тъй като броят на възрастните хора бързо нараства. До 2020 г. 103 милиона души от ЕС ще бъдат над 65, а над 80 ще бъдат над 30 милиона души (ЕК, Доклад за застаряването, 2012 г.). С напредване на възрастта нарастват и рисковете от социално изключване сред населението на ЕС – тези, които поради нарастващата сложност на пазара и тъй като не могат нито да имат способността, нито способността да се справят с цифровата среда, не могат да си позволят основни стоки и услуги. Рискът от бедност, който е дори по-висок сред жените, се увеличава и за населението на ЕС. whats the highest mg in tramadol

Икономиката на споделянето навлиза в домовете ни

Използването на интернет нараства навсякъде по света, дори при ежедневни дейности като покупки, платежни нареждания, както и възможности за отдаване под наем, заем, замяна, обмен или споделяне на продукти в невъобразими досега мащаби. Разширяването на платформите за споделяне на икономика увеличава предлагането му, тъй като повече от половината от всички граждани на ЕС знаят за икономиката на споделяне и всеки шести вече го използва (Euro-barometer, 2016).

Разговарящите представят икономиката на споделяне на възрастните хора

Осъзнаваме, че навиците трудно се променят. Но защо да не променим някои навици, ако това може да улесни живота ни? Искаме да представим CC модела на възрастните хора и да ги мотивираме да го използват, чрез ясно представяне на ползите, които този метод носи в ежедневието им“, разказва Урша Шмид Божичевич, ръководител на проекта Colsumers за Словения.

От проведените два семинара в ZPS (Словения), реакциите на участниците са положителни, тъй като такива услуги отварят вратата към още нови услуги, социализиране и по този начин към по-пълноценно и по-качествено свободно време. Икономиката на споделяне дава възможност за по-голяма социална сплотеност и между участниците се създават лични отношения, които ги свързват в общности по интереси. Цифровата среда, интернет и платформите за споделено потребление отварят нови възможности за сътрудничество и споделяне на стоки и услуги, но и нашето време.