Language: United Kingdom Greek Romanian Bulgarian Slovenian Spanish
Slide One

Проект Кол-суматори

Разработване на обучителна програма за подкрепа и разширяване на устойчивата съвместна консумация сред възрастните потребители

Slide One
Slide Two

Проект Кол-суматори

Разработване на обучителна програма за подкрепа и разширяване на устойчивата съвместна консумация сред възрастните потребители

Slide Two
Slide Three

Проект Кол-суматори

Разработване на обучителна програма за подкрепа и разширяване на устойчивата съвместна консумация сред възрастните потребители

Slide Three
previous arrow
next arrow

Партньорството

Партньорството се състои от седем организации от Румъния, Словения, България, Гърция и Испания, всяка от тях с експертиза в съответната област. Секторите включват, без да се ограничават с това, устойчивост, потребителски права, социална иновация, съвместна консумация и споделена икономика. Заедно партньорите изграждат уникален екип със задачата да развият и предоставят иновативни тренинги на целевата група, прилагайки концепцията на преживелищното учене.

Цели

Повишаване на информираността

Мотивиране за ползите от моделите на съвместната консумация и пренос на познание за определени платформи.

Насоки

Как да се използва съвместната консумация за подобряване на ефекта на консумацията върху обществото и околната среда.

Цифрови умения

Въвеждане на необходимите умения за използване на платформи за съвместна консумация.

Проектни дейности

5 включени страни

7 партньорски организации от 5 европейски страни.

5 събития с активисти

Представяне на основните проектни цели и концепции.

5 пилотни дейности

Пилотно внедряване на тренингите и валидиране на проектните резултати.

Над 2500 човека

Включени, чрез пилотни дейности и събития.