Language: United Kingdom Greek Romanian Bulgarian Slovenian Spanish

Условия за ползване

Следните правила и условия регулират използването на уебсайта col-sumers.eu и цялото съдържание и услуги, достъпни на или чрез уебсайта. Уебсайтът е собственост и се управлява от Институт за развитие на предприемачеството (“iED”). Уебсайтът се предлага при условие, че приемете, без да променяте всички условия, съдържащи се тук, както и всички други правила за работа, политики (включително, без ограничение, Декларация за поверителност на COL-SUMERS) и процедури, които могат да се публикуват от време на време Сайт от консорциума на проекта.

Моля, прочетете внимателно този документ, преди да посетите или използвате уебсайта. Чрез достъп или използване на която и да е част от уебсайта, вие се съгласявате да се обвържете с условията на това споразумение. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, нямате право да влизате в уебсайта или да използвате услуги.

Посетители на уебсайта

Подобно на повечето оператори на уебсайтове, COL-SUMERS събира неличностно идентифицираща информация от вида, който уеб браузърите и сървърите обикновено предоставят, като типа на браузъра, езиковите предпочитания, препращащия сайт и датата и часа на всяко заявка за посетител. Целта на COL-SUMERS при събирането на нелично идентифицираща информация е да разбере по-добре как посетителите на COL-SUMERS използват уебсайта си, както и за разпространение на докладите за проекта.

Събиране на лични данни

Някои посетители на уебсайта на COL-SUMERS предпочитат да си взаимодействат с COL-SUMERS по начин, който изисква COL-SUMERS да събира лични данни. Количеството и вида на информацията, която iED (операторът на уебсайта COL-SUMERS) събира, зависи от естеството на взаимодействието. По-конкретно, молим посетителите, които се регистрират в платформата, да предоставят подробности като име, имейл, телефон, skype профил, дата на раждане, организация, държава. COL-SUMERS събира такава информация само за нуждите на проекта Erasmus+. COL-SUMERS не разкрива лични данни, освен описаната тук. Посетителите винаги могат да откажат да предоставят лично идентифицираща информация, с предупреждението, че може да им попречи да се ангажират с някои дейности, свързани с уебсайтове.

Агрегирана статистика

iED може да събира статистически данни за поведението на посетителите на уебсайта и за разпространение на доклади за проекта. Въпреки това, iED не разкрива лично идентифицираща информация, освен описаната по-долу.

Съобразяване с изискванията на GDPR adderall 10 mg white pill

Ако имате подозрение, че личните ви данни не се третират по подходящ начин или има нарушение на описаните по-горе условия, препоръчваме ви да изпратите имейл до projects@ied.eu с вашето име, имейл, и причина за оплакване от нарушение на GDPR.