Language: United Kingdom Greek Romanian Bulgarian Slovenian Spanish

COL-SUMERS: Разработване на програма за обучение за повишаване на устойчивото споделено потребление при възрастни хора

Проектът COL-SUMERS стартира с основната цел да увеличи разбирането и компетенциите на възрастните хора за това как да се използва споделеното потребление (CП) чрез иновативна програма за обучение. Програмата се изпълнява в партньорство, състоящо се от седем организации от Румъния, Словения, България, Гърция и Испания – всяка от тях с експертност в своята област.

Относно проекта

Демографското стареене се ускорява. Населението в ЕС-27 над 65 години е 103 милиона и над 80 години – 30 милиона през 2020 г. (ГД ECFIN / Доклад за стареенето 2012 г.). Рискът от бедност нараства с по-напреднала възраст и е много по-висок сред жените. Рисковете от социално изключване и потребители, които не могат да си позволят основни стоки и услуги, се увеличават поради застаряването на населението, нарастващата сложност на пазара и защото някои хора може нито да имат възможност, нито способност да овладеят дигиталната среда.

Потребителското сътрудничество (CC) нараства по целия свят, чрез използването на технологични мрежи, за да се направи повече с по-малко, чрез наемане, заемане, обмен, размяна или споделяне на продукти в невъобразими досега мащаби. Разпространението на CC платформи засили CC, като повече от половината от всички граждани на ЕС знаят за икономиката на сътрудничеството и един на всеки шест вече го използва (Euro-barometer, 2016).

По време на изпълнението на проекта ще бъдат предоставени следните резултати:

– Създадено методическо ръководство (IO1)

Ръководство за определяне на ключовото съдържание, методологии и инструменти, необходими за създаване и подобряване на критичните компетенции на възрастните хора при подобряване на техния достъп и използване на съвместното потребление.

– Учебни материали (IO2)

Те ще бъдат адресирани до възрастни хора, за да могат те да придобият всички необходими инструменти и знания по отношение на съвместното потребление.

– Планирани преживелищни методи за обучение (IO3)

Те ще бъдат ядрото на Програмата за обучение и ще се базират на практическо и преживелищно учене.

– Платформа за електронно обучение (IO4)

Платформата за електронно обучение и специално разработените уеб-базирани модули за обучение са в подкрепа на прилагането на Методологията за обучение сред целевата група.

Инициативата се състои от: Център за устойчиви политики Екополис (RO), Институт за развитие на предприемачество (GR), Средиземноморският институт за устойчиво развитие (ES), Словенска асоциация на потребителите (SI), Асоциация на потребителите Валенсия (ES), InfoCons (RO), Активни потребители (BG).

За повече информация можете да посетите нашия уебсайт на адрес: www.col-sumers.eu