Language: United Kingdom Greek Romanian Bulgarian Slovenian Spanish

Какво е споделена консумация?

През последните няколко години, споделеното потребление се превърна в нова и подходяща концепция, тъй като дава възможност да се направи повече с по-малко. Чрез използването на технологични средства и мрежи хората могат да наемат, обменят и споделят продукти и услуги в невъобразим досега мащаб.

Предприемачи, финансови експерти и търговци на дребно посочиха съвместната консумация като алтернативен начин за постигане на целта, без да се харчат много пари, които постепенно могат да се прилагат в общите рамки. По този начин той стана обект на много видове изследвания и проучвания. Термините „икономика на споделянето“, „партньорска икономика“, „колаборативна икономика“, „икономика на търсенето“, „съвместно потребление“ обикновено се използват в един и същ контекст, но имат различни значения и приложения.

Идеята за споделено потребление е семпла. Тя се основава на споделяне, наемане и заемане. Ако имам нужда от стълба и нямам такава, заемам такава от някой съсед. Това, което печеля от тази процедура, е да постигна това, което е искам с най-малко разходи, не само за придобиване на нещо, но и за поддържането му. Тoзи метод съществува отдавна (библиотеките са пример), но се появява отново, особено в ерата на интернет и по време на кризи. Това преоткриване на традиционното пазарно поведение като наемане, отдаване под наем, размяна, споделяне, подаряване се улеснява чрез технологията и степента на привлекателността му е далеч по-голяма от очакваното.

Доколко обаче сме готови нашите общества и ние като потребители да заемем наша собственост или да консумираме по-малко от останалите?

Този модел се опитва да въведе нов начин, по който глобалната икономика ще работи, особено когато замърсяването на природата непрекъснато се увеличава, а природните ресурси се изчерпват. Целта на съвместното потребление е да превърне съществуващия интерес на хората в придобиването и притежаването на вещи към по-добрия и по-лесен достъп до стоки и услуги.

В Гърция най-популярният сегмент на съвместно потребление е настаняването на гости, но собствениците, които решат да отворят къщите си за гости за краткосрочно настаняване, са изправени пред няколко предизвикателства, като най-обичайното е конкуренцията.

В рамките на този проект по „Еразъм +“ „Разработване на програма за обучение за повишаване на устойчивото съвместно потребление при възрастни хора“ или накратко COL-SUMERS, партньорството има за цел да приближи възрастните хора, т.е. хората над 60-годишна възраст, до концепцията на съвместно потребление, за да разширят възможностите си, както и за осигуряване на основни стоки.

tramadol on backorder