Партньори

За Ecopolis

Центърът за устойчиви политики Ecopolis е неправителствена организация, основана през 2009 г., която цели да разработи публични политики, основани на принципите на устойчивото развитие, и да намери ефективни решения на проблемите в областта на устойчивостта.

За iED

Институтът за развитие на предприемачеството е научноизследователска организация, създадена през 2005 г., насочена към насърчаване на предприемачеството за всички. Основната дейност на организацията е изпълнението на проекти в рамките на някои от най-влиятелните и новаторски програми в Европа като Хоризонт 2020 и ERASMUS +.

За INSTITUTO IMEDES

Средиземноморският институт за устойчиво развитие (Imedes) е организация, специализирана в предоставянето на услуги на екологични консултации, които от 1995 г. допринасят за екологичната устойчивост и икономическото развитие на компаниите, институциите и териториите и функционират във всички работни направления, свързани с околната среда.

За ZPS

Асоциация на потребителите на Словения е независима и автономна неправителствена организация, посветена на защитата и представителството на интересите на потребителите, както и за осигуряване на безпристрастен съвет и образование за потребителите.

За AVACU

Асоциация на потребителите има за цел да информира потребителя по отношение на потреблението. Аваку се занимава главно с осъществяването на дейности за формиране, информиране и защита на потребителите, чиято основна цел е защитата на правата на потребителите. Обучението е чрез обучителни семинари за хора от всички възрасти, от деца до възрастни хора.

За InfoCons

InfoCons е неправителствена организация (НПО), Асоциация за защита на потребителите без изгодни цели, с ясно изразено и неделимо наследство, основано на демократични принципи, защитаващи правата на потребителите.

За Активни потребители

Асоциацията е учредена в края на 1998 година и е регистрирана в началото на 1999 г. под името Българска национална асоциация на потребителите. От началото на 2010 година, наименованието на асоциацията придобива името Българска национална асоциация АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ. Основните цели на асоциацията са да защитава правата и интересите на потребителите чрез: предоставяне на информация, която подпомага потребителите да се ориентират в пазарната среда; съдействие при нарушени права и интереси-консултиране и помощ при рекламации, при водене на съдебни дела или съдействие при извън съдебни процедури /помирителни комисии/; усъвършенстване на законодателството – защитава интересите на потребителите при промени в законодателството.