Продукти

Съвместен методологически наръчник (IO1)

Наръчник за определяне на основното съдържание, методология и инструменти, нужни за създаване и подобряване на ключовите компетенстности на възрастните потребители, техният достъп и употреба на съвместната консумация.

Ръководството е достъпно само на английски език.

Материали за обучение (IO2)

Материалите ще са адресиратни към възрастни потребители, за да могат да придобият цялото нужно знание и нужни инструменти в контекста на съвместната консумация.

Mатериали за преживелищно обучение

(IO3)

Материалите ще бъдат в основата на програмата за обучение и ще бъдат базирани на практическо и експериментално обучение.

Електронна платформа за обучение (IO4)

Платформа за електронно обучение и тренинги в подкрепа на въвеждането на методологията за обучение.